Tillbakablick

Tidigare intågsjubiléer

Vad tror du att bilderna nedan har för gemensam nämnare?

Pierre Hubert L’Archevêques staty av Gustav Vasa från 1774 och Stockholms stadshus, invigt 1923

Statyn av Kung Gustav Vasa framför Riddarhuset i Stockholm avtäcktes den 24:e juni år 1774, på dagen 251 år efter att Gustav Vasa tågade in i Stockholm på midsommarafton år 1523. Så var det inte tänkt från början. När statyn beställdes av adeln att utföras av bildhuggaren Pierre Hubert L’Archevêque år 1760 var det meningen att den skulle vara klar till 250-årsdagen av Gustav Vasas intåg till Stockholm men den hann inte bli klar i tid. Statyn var blev klar först den 13:e december år 1773 men täcktes av ett foder av bräder där en segelduk var spänd över i väntan på avtäckningen den 24:e juni år 1774, dagen för Vasas intåg 251 år senare. Statyn var den första offentliga statyn i Sverige och har bl.a. givet namn åt Vasabron som förbinder Riddarhustorget med Tegelbacken.

Beslutet att bygga Stadshuset i Stockholm – bilden till höger – fattades redan 1908 men det var först 1923 som Stadshuset kunde invigas. Det krävdes 15 år att fullborda byggnadsverket, som invigdes midsommaraftonen den 23 juni 1923 på 400-årsdagen av Gustav Vasas intåg i Stockholm.

Båda dessa monuments invigning har alltså hödtidlighållit årsdagen av Gustav Vasa intåg i Stockholm 251 (250) respektive 400 år tidigare.

Stockholms stadshus kommer också att fira sitt 100-årsjubileum 2023. Något du kan läsa mera om här.