Red kung Gustav in i Stockholm genom Söder port…

Gustav Vasas intåg i Stockholm av målaren Gustav Johan Sandberg

Midsommar 2023 är det 500 år sedan Gustav Eriksson Vasa gjorde sitt intåg i Stockholm efter ett mer än två år långt krig. Det vill vi fira med ett stort re-enactment av intåget i en historisk parad som kommer involvera flera olika deltagare, alla med anknytning till dagen och tiden. Kom och fira 500-årsdagen av Stockholms befrielse!

Deltagare

Projektgrupp

Planering

Under våren 2022 knyts intresserade deltagare till projektetet.

Vill din grupp vara med i tåget? Kontakta oss.

Preliminärt program

Klockan 12.45 lördag 24 juni 2023 startar intåget från Medborgarplatsen tillsammans med Vaktparaden. Via Slussen, Söderport och Skeppsbron ringlar sedan tåget bort mot slottsbacken. På yttre borggården sker en vaktavlösning 13.15 varefter Gustav Eriksson intar Stockholms slott. Precis som han gjorde 500 år tidigare. Kung för ett självständigt Sverige.

Gustav Vasas intåg i Stockholm 1523
Målning av Carl Larsson som som färdigställdes 1908. 

Varför fira intåget?

Varje nation har en historia om sin egen tillblivelse, en berättelse om landets tillkomst – antingen i en avlägsen forntid eller i ett modernt historisk sammanhang. De här berättelserna fylls med betydelse som ofta bildar fundament för nationaldagar och firanden av olika slag. Frankrike har stormningen av Bastiljen 1789, USA underskriften av självständighetsförklaringen 1776. I Sverige har valet av Gustav Vasa till kung den 6 juni 1523 kommit att bli anledningen till vårt nationaldagsfirande. Ett lämpligt val då Gustav Erikssons befrielsekrig skapade förutsättning för ett självständigt Sverige vilket blev utgångspunkten för det moderna Sverige vi känner är idag.

Intåget i Stockholm tre veckor efter kungavalet i Strängnäs är befrielsekampens sista kapitel där landets viktigaste stad nu är Gustav Vasas att ta i besittning. Det pampiga intåget blir en hyllning av en segerherre men också en stolt parad av ett folk som rest sig mot förtrycket under utländska härskare. Denna dag är därför värd att fira som en sinnebild för att land i frihet utan ockupation.

Dagen har skildrats av historiemålare och nationalromantiker. Nu 500 år senare vill vi göra vårt återskapande av en viktig dag i Sveriges historia. En dag öppen för alla som tycker detta är värt att fira. En hyllning till freden, friheten och varje lands rätt att själv forma sitt öde.

Var kan jag se intåget?

På Medborgarplatsen
Här kan du tala med en landsknekt, knacka på ett harnesk eller kanske komma nära kung Gustav Eriksson själv. Ett myller av 1500-talpersonligheter kommer att finnas här innan avmarschen klockan 12.

Längs Skeppsbron
Här kan du se tåget i sin helhet, från Beridna högvakten och landsknektar till kung Gustav själv till häst och dalfolk i tidsenliga kläder. Vid Guldbrons fäste i Gamla stan kommer du kunna se överlämningen av stadens nycklar som seden bjöd – Stockholms borgmästare överräcker symboliskt nycklarna till landets nyvalde kung.

Yttre borggården
Här sker en högtidlig vaktavlösning i närvaro av kung Gustav Eriksson som sedan intar slottet.

Tågets deltagare intar sedan staden i ett 1500-talsmyller på Stortorget och runt om på gator och torg. Det blir tal, framträdanden, dans och musik. Bli en del av 500-årsjubileet du också och upplev en medeltidsmidsommar som du aldrig upplev den!