Program

Klockan 12.00 lördag 24 juni 2023 startar intåget från Medborgarplatsen på Södermalm. Genom staden marscherar sedan landsknektar, musikanter, borgare och dalfolk via Slussen, Söderport och Skeppsbron för att sedan tåga upp för Slottsbacken mot kungliga slottet. I tågets mitt rider den 1523 nyvalde kung Gustav Eriksson Vasa omgiven av sin livvakt. Strax bakom följer så det nutida Livgardet i vaktparaden, med rötter i just Gustav Vasas livvakt.

Klockan 13.15 sker så en högvaktsavlösning med historiska inslag på yttre borggården varefter Gustav Eriksson intar Stockholms slott. Precis som han gjorde 500 år tidigare. Kung för ett självständigt Sverige.

Gustav Vasas intåg i Stockholm 1523
Målning av Carl Larsson som som färdigställdes 1908. 

Program på Stortorget

Klockan 14.00 fortsätter sedan programmet på Stortorget med bland annat följande programpunkter:

Tal av Gustav Vasa
Landsknektsuppvisning
Sång och musik
Myntslagning, se Gustav Vasas silverpenningar slås på nytt
Tal av Herman Lindqvist

Dagen avslutas med en marsch genom Gamlas stans gränder med kung Gustav Vasa tillsammans med knektar och tross då alla 1500-talsklädda personer hälsas välkomna att medverka. Anmälda deltagare avslutar kvällen med gemensamt gille på kvällen.

Var kan jag se intåget?

På Medborgarplatsen
Här kan du tala med en landsknekt, knacka på ett harnesk eller kanske komma nära kung Gustav Eriksson själv. Ett myller av 1500-talpersonligheter kommer att finnas här innan avmarschen klockan 12.

Längs Skeppsbron
Här kan du se tåget i sin helhet, från landsknektar och musikanter till kung Gustav själv till häst och dalfolk i tidsenliga kläder. Vid Guldbrons fäste i Gamla stan kommer du kunna se överlämningen av stadens nycklar som seden bjöd – Stockholms borgmästare överräcker symboliskt nycklarna till landets nyvalde kung.

Yttre borggården
Här sker en högtidlig vaktavlösning i närvaro av kung Gustav Eriksson Vasa. Stora delar av det historiska intåget kommer också att defilera förbi.

Låt intåget börja…

Varför fira intåget?

Varje nation har en historia om sin egen tillblivelse, en berättelse om landets tillkomst – antingen i en avlägsen forntid eller i ett modernt historisk sammanhang. De här berättelserna fylls med betydelse som ofta bildar fundament för nationaldagar och firanden av olika slag. Frankrike har stormningen av Bastiljen 1789, USA underskriften av självständighetsförklaringen 1776. I Sverige har valet av Gustav Vasa till kung den 6 juni 1523 kommit att bli anledningen till vårt nationaldagsfirande. Ett lämpligt val då Gustav Erikssons befrielsekrig skapade förutsättning för ett självständigt Sverige vilket blev utgångspunkten för det moderna Sverige vi känner är idag.

Intåget i Stockholm tre veckor efter kungavalet i Strängnäs är befrielsekampens sista kapitel där landets viktigaste stad nu är Gustav Vasas att ta i besittning. Det pampiga intåget blir en hyllning av en segerherre men också en stolt parad av ett folk som rest sig mot förtrycket under utländska härskare. Denna dag är därför värd att fira som en sinnebild för att land i frihet utan ockupation.

Dagen har skildrats av historiemålare och nationalromantiker. Nu 500 år senare vill vi göra vårt återskapande av en viktig dag i Sveriges historia. En dag öppen för alla som tycker detta är värt att fira. En hyllning till freden, friheten och varje lands rätt att själv forma sitt öde.