Nyheter

Projektet börjar formeras

Under våren 2022 tas kontakter med olika deltagare. En projektgrupp sätts samman och kontakter tas med Stockholms stad, Högvakten och Hovet samt olika historiska sällskap.

Vägen till intåget följer du på Befrielsekriget 500 år.