Nyheter

Intåget har fått ett eget Swishnummer och Plusgirokonto – lämna ditt bidrag!

Swishnr: 123 63 93 714
Plusgirokonto 210 58 39-1

Intågsjubileet tar tacksamt emot bidrag från både organisationer och enskilda som vill bidra till att göra evenemanget möjligt. Plusgirokontot är 210 58 39-1. Alla bidrag mottages tacksamt!

Liksom Gustav Eriksson behövde medel till sin befrielserörelse så behöver även 500-årsjubileet medel för firandet av intåget.

Medlen går till alla förekommande utgifter som uppstår för att göra intåget möjligt. Dräkter, transporter, scener, mat och dryck för medverkande samt marknadsföring och utrustning som ska göra det möjligt att nå ut till en publik på gator och torg den 24 juni 2023.

Förutom bidrag från enskilda har intåget också mottagit kulturstöd från Stockholms stad.