Deltagarkategorier

Smocke man från Dalarna
Först i tåget kommer Gustav Vasas livvakt att gå, dessa omtalas i källorna som ”16 smocke män från Dalarna”
Vi föreställer oss att dessa ser ut som bondesoldaterna från Paul Dolnsteins bilder från 1502. https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Paul_Dolnstein
Utrustning:
Kittelhjälm med visir
Rustjacka, eller ylletunika
Bröstplåt
Raka byxor/stuprörshosor
Medeltida kängor/skor
Beväpningen består av armborst och pålvapen. Då fungerande armborst kräver vapenlicens är det ok med attrapper

Landsknekt uthyrd av Lybeck
Gustav Eriksson fick låna tyska soldater, sk landsknektar från Hansan i Lybeck mot kredit. Dessa stred på ett modernt sätt med hillebarder och pikar. En del hade bössor.
Utrustning:
Landsknektdräkt, vapen
Om du inte har ett vapen så lånar vi ut en pik.

Bondesoldat
Gustav Eriksson hade ett stort stöd av allmogen, dessa var såklart med när Gustav marscherade in i Stockholm.
Utrustning:
Se ”Smocke man från Dalarna” men enklare, t.ex enklare vapen eller rustning. Krav på åtminstone ett stångvapen eller ett armborst.

Borgare/Köpman
Gustav hade stöd av rika adelsmän, köpmän och borgare.
Utrustning:
Korrekt 1500-tals klädsel fast fin och dyr.

Präst/Kyrkoman
Utrustning:
Korrekta kyrkokläder/prästkläder från 1500-talet

Tross:
Kvinnor, barn, hantverkare, personer som alltid följde med en armé.
Utrustning:
Korrekta sent 1400-tidigt 1500 tals kläder