Uncategorized

Intåget har fått ett eget Swishnr och Plusgirokoto – lämna ditt bidrag!

Swishnr: 123 63 93 714Plusgirokonto 210 58 39-1 Intågsjubileet har inga kommunala eller statliga medel utan finansieras av frivilliga och enstaka fondmedel. Projektet tar därför

Läs mer