Nyheter

Herman Lindqvist ansluter till projektet

Det är med stor glädje vi kan berätta att Herman Lindqvist kommer att medverka vid 500-årsjubileet av intåget. Hermans kunskaper och berättarglädje kommer både bredda och fördjupa förståelsen av tiden, Gustav Vasa och intåget.

Herman Lindqvist

Läs mer om Herman Lindqvist.