Möt intågarna

Följ oss på Facebook!

Påminner om att intåget har egen sida på Facebook: Gustav Vasas intåg i Stockholm 500 år | Facebook

Intåget har också särskilt Facebook-event: Gustav Vasas intåg i Stockholm 500 år | Facebook

Följ oss där för regelbundna uppdateringar och kontakt med andra intågsdeltagare!