Nyheter

Calmar Renässansgille ansluter till intåget

Föreningen Calmar renässansgille ansluter nu till Intåget 500 år. Ett glädjande tillskott då intåget vetter både mot medeltiden och mot den spirande renässansen. Vi är glad att få ta del av renässansgillets kunskap och erfarenhet av att levandegöra tiden och människorna.

Läs mer om Calmar renässansgillle.