Anmälan

Anmälan till deltagande intågsparaden är nu stängd. Intåget och gillet är fulltecknat och ansvariga behöver dela in alla anmälda i grupper för att få en väl organiserad parad. Du som har anmält dig t.o.m. deadline 31 maj är med och kommer att får informationsmail om du inte redan har fått det

Önskar du ändå göra en efteranmälan får du skriva direkt till info@vasasintag2023.se nedan och beskriva din dräkt samt bifoga bild. Krav: Du ska ha en någorlunda historiskt korrekt dräkt, soldatdräkt, landsknekt eller bondesoldat, kvinnodräkt, präst eller borgare, olika klasser kommer att gå i olika sektioner i tåget.

Du kommer då att meddelas svar huruvida du kan beredas plats i intåget. Biljetterna till gillet är dock slut och efteranmälda kommer endast kunna deltaga i intågsmarschen. Alla är givetvis fortsatt välkomna att mingla på Stortorget oavsett om man kommer i 1500-talskläder eller inte! Väl mött 24 juni.

Kontaktpersoner:

Specifika frågor om intågsmarschen kan riktas till våra marschgeneraler:

Johnny Vestlund, Proknekt: johnny.vestlund@scior.se
Jonas Samuelsson, Stockholmsfänikan: info@landsknecht.se